JSC “Energomash”

61 Nekhinskaya st., Velikiy Novgorod,
JSC Energomashphone: (8162) 500-633, 500-634fax: (8162) 500-638 email: office@aoenm.ru